УТИЦАЈ СКЛАДИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАТКЕ СПОЈЕВЕ У НАПОЈНОЈ МРЕЖИ

  • Невена Крунић
  • Зоран Стојановић
Ključne reči: Складиште електричне енергије, Батерије, Кратак спој, LVRT функционалност

Apstrakt

У раду су описани основни принципи функционисања складишта електричне енегије. При­мер њиховог рада дат је кроз модел дистрибутивне мреже, у којој је симулиран трополни кратак спој, са акцентом на LVRT функционалност.

Reference

[1] В. Стрезоски, „Основи електроенергетике“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015.
[2] Paul W. C. Northrop, M.L. Crow, „Battery Energy Storage System (BESS) and Battery Management System (BMS) for Grid-Scale Applications“, Proceedings of the IEEE, 2014.
[3] L. Strezoski, B. Dumnić, K. A. Loparo, “Novel Fault Models for Electronically Coupled Distributed Energy Resources and their Laboratory Validation“, IEEE Transactions on Power Systems, 2019.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo