РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈА SIEM СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА У SCADA СИСТЕМЕ

  • Ђорђе Тошић
Ključne reči: Критичне инфраструктуре, SCADA, SIEM, DDoS, сајбер напади

Apstrakt

У раду су описане сајбер претње по сигурност критичних инфраструктура са акцентом на SCADA системе. Поред теоријских основа рада, имплементирана је апликација која у себи садржи SIEM софтверско решење.

Reference

[1] W. T. Shaw, „Cybersecurity for SCADA Systems“, 2008.
[2] Siddharth Sridhar, G. Manimaran, “Data Integrity Attacks and their Impacts on SCADA Control System”, Department of Electrical and Computer Engineering Iowa State University, 2010.
[3] Siddharth Sridhar, G. Manimaran, „Data Integrity Attacks and their Impacts on SCADA Control System“, Department of Electrical and Computer Engineering Iowa State University
[4] T. Paukatong, „SCADA Security: A New Concerning Issue of an In-house EGAT-SCADA“, IEEE/PES Transmission and Distribution Conference & Exhibition: Asia and Pacific Dalian, China, 2005.
[5] Douligeris, Christos, and Aikaterini Mitrokotsa, "DDoS attacks and defense mechanisms: classification and state-of-the-art." Computer Networks, 2004.
[6] Kim Zetter "Everything We Know About Ukraine's Power Plant Hack“. Wired, 2016.
[7] Anumol, E. T. "Use of machine learning algorithms with SIEM for attack prediction." Intelligent Computing, Communication and Devices. Springer, New Delhi, 2015.
Objavljeno
2021-07-04
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo