ISPITIVANJE RELEJNE ZAŠTITE SREDNJENAPONSKOG IZVODA

  • Dimitrije Mijić
Ključne reči: releji, relejna zaštita, kofer za ispitivanje zaštite

Apstrakt

U radu je podešena i ispitana zaštita srednjenaponskog izvoda, odnosno prekostrujna, kratkospojna i usmerena zemljospojna zaštita. Nakon svakog od ispitivanja, generisan je deo izveštaja o ispitivanju zaštite. Opisano je kako radi kofer za ispitivanje relejne zaštite.

Reference

[1] Numerical relay, Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_relay (Pristupljeno: 2020).
[2] Relejna zaštita, Dostupno na: https://elraj.rs/relejna.html (Pristupljeno: 2020).
[3] EPS Distribucija – Tehnička preporuka TP 4a1: Zaštita elektrodistributivnih vodova 10 kV, 20 kV i 35 kV, Dostupno na: https://www.epsdistribucija.rs/interni_standardi/preporuke/TP%204a1.pdf (Pristupljeno: 2020).
[4] David Shipp, Frank Angelini – Characteristics of different power systems neutral grounding techniques: Fact and fiction, Dostupno na: https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/vacclad-w-pages/characteristics-power%20systems-neutral-grounding-techniques-fact-fiction-ap083005en.pdf (Pristupljeno: 2020).
Objavljeno
2021-07-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo