IZAZOVI U RAZVOJU iOS APLIKACIJA VISOKE UPOTREBLJIVOSTI

  • Olga Savić
Ključne reči: Izazov, iOS, aplikacija, razvoj, upotrebljivost

Apstrakt

U ovom radu opisani su izazovi sa kojima se susreću programeri iOS mobilnih aplikacija prilikom njihovog razvoja. Istraživanje se vrši sa aspekta upotrebljivosti, a uključeni su i različiti načini za poboljšanje efikasnosti, radi kreiranja iOS aplikacija visokog kvaliteta.

Reference

[1] Marcos Antonio Duraes Dourado and Edna Dias Canedo, Usability Heuristics for Mobile Applications
[2] Kristin Lee Wood, Ideation Methods: A First Study with Measured Outcomes with Personality type
[3] Mona Erfani Joorabchi, Ali Meshbah, Philippe Krutchen, Real Challenges in Mobile App Development, University of British Columbia
[4] F.T.C and Vasa, R. 2011. Toward a Social Media Usage Policy
Objavljeno
2021-07-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo