POZICIONА KONTROLА U ELEKTROMOTORNIM POGONIMA - ANALIZA TIPIČNOG INDUSTRIJSKOG REŠENJA

  • Rade Jerkić
  • Dragan Milićević
Ključne reči: Asinhroni motor, frekventni pretvarač, poziciona kontrola, Danfoss FC302 Danfoss MCO 305

Apstrakt

U radu su analizirane karakteristike i mogućnosti pozicione kontrole primenom industrijskog rešenja baziranog na frekventnom pretvaraču serije Danfoss FC300 i specijalizovane MCO 305 kartice za kontrolu pokreta vratila asinhrone mašine. Posebna pažnja posvećena je analizi i praktičnoj realizaciji pozicione kontrole u laboratorijskim uslovima. U radu su realizovana dve eksperimentalne postavke kojima su testirani manje i više zahtevni algoritmi pozicione kontrole.

Reference

[1] Darko Marčetić: „Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2] Veran Vasić, Đura Oros, „Energetska elektronika u pogonu i industriji “, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
[3] S. Vukosavić: „Digitalno upravljanje električnim pogonima “, Akademska Misao, Beograd, 2003.
[4] „Design Guide FC 302 Automation Drive“, dostupno na: https://www.galco.com (pristupljeno u septembru 2020.)
[5] „VLT MCO 305 Design Guide“, dostupno na: http://files.danfoss.com (pristupljeno u septembru 2020.)
[6] D. Milićević, N. Vukajlović: „Energetska energetika u pogonu i industriji praktikum“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019.
[7] „Programing Guide Automation Drive FC 301/302“ dostupno na: https://files.danfoss.com/download/Drives/MG33MO02.pdf (pristupljeno u septembru 2020.)
[8] “VLT Motion Control MCO 305”, dostupno na: http://files.danfoss.com/download/Drives/doc_MG33K302.pdf (pristupljeno u septembru 2020.)
Objavljeno
2021-07-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo