UPOREDNA ANALIZA METODA PROJEKTOVANJA ASINHRONIH MOTORA

  • Siniša Arslanović
Ključne reči: Asinhroni motor, metoda konačnih elemenata, uporedna analiza, FEM

Apstrakt

Asinhroni motori važe za najčešće primenjivane električne mašine industriji. Razvojem industrije javila se potreba za sve preciznijim i izazovnijim tehničkim zahtevima. Cilj ovog istraživanja je poređenje dve metode projektovanja asinhronih motora, analitičke i metode konačnih elemenata. Za poređenje je korišćen osmopolni motor, osne visine 500 mm, snage 630 kW. Za potrebe proračuna korišćeni su softveri KONPRO i ANSYS Maxwell. Na kraju rada prikazano je poređenje karakteristika dobijenih proračunima i ispitnog protokola pomenutog motora.

Reference

[1] Berislav Jurković: „Elektromotorni pogoni“ školska knjiga-Zagreb, 1978.
[2] Ion Boldea, Syed A. Nasar : „The induction machines designh handbook, second edition“, ISBN 978-1-4200-6668-5, CRC Press, Taylor & Francis gruop, New York, 2010.
[3] Jožef Varga : “ Analitička metoda za sračunavanje karakteristika trofaznih asinhronih motora” D.K.: 621.313.33.025.3==861
[4] S. J. Salon, “Introduction to Finite Elements,” in Finite Element Analysis of Electrical Machines, Springer US, 1995, pp. 1–16.
Objavljeno
2021-06-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo