EKSPLOATACIJA BATTERY ENERGY STORAGE-A U DERMS-U

  • Luka Bosanac
Ključne reči: model, degradacija, obnovljivi izvori energije, Battery Energy Storage

Apstrakt

U radu je opisan model kao i parametri baterije za skladištenje električne energije. Opisane su oblasti korišćenja, najpoznatiji tipovi i degradacija baterije. U praktičnom delu rada razvijena je odgovarajuća aplikacija kojom je prikazano korišćenje Battery Energy Storage-a u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije. Aplikacija poseduje Dashboard sa prikazom proizvodnje, potrošnje, cene i količinu energije u Battery energy storage-u u toku 24 časa. Svaki storage može raditi u tri režima: peak shaving, price arbitrage i defaultni(„life save“) režim. Kao najkonkurentniji Battery Energy storage posmatra se litijum-jonska baterija spram koje se računa i degradacija u aplikaciji.

Reference

[1] Bolan Xu, Alexandre Oudalov, Andreas Ulbig, Goran Andersson, „Modeling of Lithium-Ion Battery Degradation for Cell Life Assessment“, IEEE Transactions on Smart Grid · June 2016
[2] Timur Sayfutdinov, Petr Vorobev, Member IEEE, “ Optimal Operation of Li-ion Battery Storage ”
[3] Muhammad Jabir, Safdar Raza, Hazlee Azil Illias, Hazlie Mokhlis, „Intermittent Smoothing Approaches for Wind Power Output: A Review“, Energies 2017
[4] Ivana Stojković Simatović, “Materijali za konverziju energije: ispitivanje i primena”
Objavljeno
2023-01-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo