INTERNACIONALIZACIJA I LOKALIZACIJA WEB APLIKACIJE RAZVIJENE KORIŠĆENJEM ASP.NET CORE MVC FRAMEWORK

  • Marko Oljača
Ključne reči: .NET core, MVC .NET core, Internacionalizacija .NET core aplikacije, globalizacija .NET core aplikacije

Apstrakt

U okviru rada je izvršena analiza lokalizacije i internacionalizacije u okviru Microsoft tehnologija. Kreirana je web aplikacija korišćenjem ASP.NET Core MVC frameworka, a u procesu pravljenja iste prezentovani su pojmovi lokalizacije i internaciona­lizacije. Pošto je .NET Core sam po sebi relativno novi koncept u okviru Microsoft tehnologija početni deo rada se bavi samim razvojem te tehnologije. Zatim je objaš­njeno kako u okviru .NET Core korišćenjem MVC frame­worka možemo da kreiramo Web aplikaciju. Na kraju se u radu objašnjavaju tehnologije i alati koji se koriste za internacionalizaciju i lokalizaciju. 

Reference

[1] Microsoft dokumentacija, https://docs.microsoft.com/en-us/globalization/software-internationalization
[2] Gill Cleeren, Buidling your first ASP.NET Core Web Application, Pluralsight, https://app.pluralsight.com/library/courses/aspdotnetcore-web-application-building/table-of-contents
[3] Roland Gujit, Understanding ASP.NET Core Security, Pluralsight, https://app.pluralsight.com/library/courses/asp-dot-net-core-security-understanding/table-of-contents
[4] Admir Tuzović, ASP.NET Core Internationalization Deep Dive, Pluralsight, https://app.pluralsight.com/library/courses/aspdotnetcore-internationalization-deep-dive/table-of-contents
Objavljeno
2018-12-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo