ПРИМЕНА ЈЕДНОСМЕРНОГ НАПОНА ЗА НАПАЈАЊЕ ФРЕКВЕНТНО РЕГУЛИСАНИХ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ПОГОНА

  • Живадин Деспотовић
  • Веран Васић
  • Ђура Орос
Ključne reči: jednosmerni napon, frekventni pretvarači, transportne trake, ETAP

Apstrakt

Избором децентрализованог концепта напајања фреквентно регулисаних више­погонских транспортних трака, могуће је извршити централизовано исправљање напона, а уместо фрек­вентних претварача, непосредно код мотора, поста­вити инверторе. Пренос енергије од исправљача до инвертора се врши једносмерним напоном. Овакво напајање омогућава употребу каблова са проводни­цима мањег попречног пресека него при наизменичном напону. Анализа свих елемената напајањa на при­мерима транспортних трака у рудницима указује на предности и оправданости оваквог напајања.

Reference

[1] “LVDC: The better way”, IEC - Електронска брошура - http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/energy/iec_lvdc_the_better_way_en_lr.pdf
[2] “SAVING, Decentralized installation concepts with mechatronic drive systems”, SEW Eurodrive - Електронска брошура - https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/19407211.pdf
[3] Z. Despodov, S. Mijalkovski, V. Adziski, Z. Panov, “ Selection of Belt coneyors drive units number by Technical-Economical Analysis”, Applied Mechanics and Materials Vol. 683 (2014), pp 189-195
Objavljeno
2018-12-20
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo