Optimizacija projektovanja osnove objekata javne namene primenom digitalnih alata

  • Uroš Stanisavljević
  • Marko Jovanović Docent - Departman za arhitekturu, Katedra za teorije i interpretacije geometrijskog prostra u arhitekturi i urbanizmu
Ključne reči: Funkcionalna šema, algoritam, generator

Apstrakt

Tema ovog istraživanja bavi se pronalaženjem optimalnog pristupa za generisanje osnova objekata javne namene primenom digitalnih alata.

Reference

[1] D. Konstantinović, “Beleške sa predavanja.” Novi Sad, 2019.
[2] K. Terzidis, “AutoPLAN,” Cambridge, Massachusetts, 2008.
[3] J. Simon, “Evolving Floorplans.”
[4] E. Gavrilov, “Revisiting Ideas,” 2018.
[5] “Pinterest.” www.pinterest.com.
Objavljeno
2021-09-28