МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ТЕРЕТНИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ДИЗАЛИЦАМА

  • Maja Пејановић
Ključne reči: теретна грађевинска дизалица, безбједност и здрављe на раду, преглед, провјера и испитивање

Apstrakt

Циљ рада је да укаже на битне захтjеве безбjедности и здравља на раду са теретним грађевинским дизалицама, поступак спровођења превентивних и периодичних прегледа, као и испитивања истих.

Reference

[1] SRPS EN 12158-1 – Теретне грађевинске дизалице, Дизалице са дозвољеним приступом на платформе. [2] Safeguarding Requirements for Landing Gates of
Goods Only Construction Hoists, Construction Plant-hire Association, London, 2012.
[3] Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. гласник РС, бр. 53.
[4] Закон о безбједности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/05
[5] Правилник о поступку прегледа и провјере опреме за рад и испитивање услова радне околине, Сл. гласник РС, бр. 94/06
Objavljeno
2021-10-07
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu