KREATIVAN HUB U KOMPLEKSU ELEKTROLUXA- PROJEKTOVANJE ENTERIJERA

  • Nemanja Jović
Ključne reči: Dizajn, enterijera, nameštaj, tekstura, boja

Apstrakt

Revitalizacijom kompleksa u HUB, dobili smo različite prostore koje direktno komuniciraju sa javnošću i publikom, kroz rad galerija, ateljea, coworkinga i drugih programskih prostora. Sam cilj projekta jeste funkcionalno rešenje kompleksa, stvaranje manjih ambijenta u kompleksu i na kraju sam dizajn prostora (materijali, osvetljenje). Reanimacijom prostora teži se stvaranju novog ambijenta koji će biti prijatan, kvalitetan prostor.

Reference

[1] Archdaily (https://www.archdaily.com/939679/transforming-gallery-jroc-design? ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user)
[2] Archdaily ( https://www.archdaily.com/914476/daily-coffeehouse-sivak-and-partners/5ca7783d284dd1e433000342-daily-coffeehouse-sivak-and-partners-photo?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user)
[3] Archdaily (https://www.archdaily.com/521451/flamingo-shanghai-office-neri-and-hu-design-and-research-office?ad_source=myarchdaily&ad_medium=bookmark-show&ad_content=current-user)
Objavljeno
2021-04-07