PRISTUP ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANjU PRIMENOM MAKETA – PROJEKAT RADNOG I STAMBENOG OBJEKTA

  • Stefan Vujić
Ključne reči: Arhitektura, proces projektovanja, metodologija u arhitekturi, maketa kao alat

Apstrakt

Rad se bavi ispitivanjem procesa arhitektonskog projektovanja sa fokusom na primenu prostornih modela kao alata pri osmišljavanju i analizi prostornih odnosa i celina u savremenom arhitektonskom stvaralaštvu.

Reference

[1] Bayazit, N., Investigating design. Design Issues, 2004.
Objavljeno
2021-04-07