SPOLJNO UREĐENJE UNUTARBLOKOVSKIH PROSTORA U OKVIRU DVA BLOKA OPŠTINE VRAČAR

  • Višnja Damnjanović
Ključne reči: održivost, ekološka svest, zeleni gradovi, unutarblokovski prostori

Apstrakt

Konstantna urbanizacija dovela je do sve većeg nedostatka zelenila u gradovima i pogoršanja ekoloških problema. Stvaranje prirodnog okruženja u gusto izgrađenim gradskim sredinama postalo je potreba. Ovaj rad se bavi analizom problema nastalih usled ne­dostatka pejzažno uređenih urbanih prostora, kao i pred­nostima istih. Komparativnom metodom su analizirani primeri dobre prakse širom sveta, a mogućnost primene pejzažnih rešenja u već izgrađenim gradskim strukturama prikazana je u dva gradska bloka opštine Vračar.

Reference

[1] V. Đokić i Z. Lazović, Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2011.
[2] B. Maksimović, Urbanizam, Beograd, Građevinska knjiga, 1957.
[3] V. Macura i J. Cvejić, Predlog mreže zelenila kao sredstva unapređenja životne sredine i slike grada na teritoriji opštine Vračar, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 1991.
[4] Lj. Vukajlov, Uvod u urbanizam, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2015.
[5] Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) („Službeni list grada Beograda“, br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 i 9/20)
[6] Detaljni urbanistički plan rekonstrukcije četiri bloka na teritoriji opštine vračar između ulica: Alekse Nenadovića, Proleterskih brigada, Koče Kapetana i Njegoševe u Beogradu („Službeni list grada Beograda", br. 5/88)
Objavljeno
2021-04-06