ОБЈЕКАТ МЈЕШОВИТЕ НАМЈЕНЕ – НАДОГРАДЊА РОБНЕ КУЋЕ "НОРК" У НОВОМ САДУ

  • Jована Jанковић
Ključne reči: Надоградња, мјешовита намјена

Apstrakt

Пројекат објекта мјешовите намјене као надоградње робне куће ''Норк'' у Новом Саду настаје у циљу да се постојећем објекату и главној намјене које се налази у њему кроз надоградњу једне нове етаже и нових намајена које ће се у њој налазити добије један нови дух и нова функција објекта за будуће кориснике.

Reference

[1] https://www.urban-hub.com/buildings/mixed-use-buildings-for-diversified-sustainable-sites/ (приступљено у септембру 2020. године)
[2] проф. др Р. Салатић, проф. др Р. Мандић, Марко Маринковић: ''Методологија пројектовања надоградње зиданих објеката''
[3] https://www.dnevnik.rs/novi-sad/varoski-spomenar-robne-kuce-%E2%80%9Enork%E2%80%9D-i-%E2%80%9Estoteks%E2%80%9D (приступљено у октобру 2020. године)
Objavljeno
2021-04-06