PRIMENA GRIDŠEL KONSTRUKCIJE NA PROJEKTU BOTANIČKE BAŠTE U NOVOM SADU

  • Nela Novaković
Ključne reči: gridšel, botanička bašta

Apstrakt

Tema ovog rada, bavi se moguć­nostima primene gridšel konstrukcija pri projektovanju botaničke bašte u Novo Sadu, kao i načina generisanja takvih modela digitalnim tehnikama.

Reference

[1] https://www.academia.edu/8615523/Timber_-Gridshells_Design_methods_and_their_application_to_a_temporary_pavilion (pristupljeno u oktobru 2020.)
[2] http://www.nsurbanizam.rs/pdr (pristupljeno u oktobru 2020.)
[3] https://l450v.alamy.com/450v/2bmd5k7/white-shell-on-sand-2bmd5k7.jpg (pristupljeno u oktobru 2020.)
[4] https://www.academia.edu/8615523/Timber_-Gridshells_Design_methods_and_their_application_to_a_temporary_pavilion (pristupljeno u oktobru 2020.)
[5] https://i.pinimg.com/564x/3b/5d/20/-3b5d208e965ed4514b7863db18044edd.jpg (pristupljeno u oktobru 2020.)
Objavljeno
2021-04-05