VREDNOVANJE PRIKAZA ENTERIJERSKIH SCENA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  • Nikola Veselinović
  • Marko Jovanović
Ključne reči: Virtuelna realnost, hedset, mobilni telefon, poređenje, enterijer

Apstrakt

Cilj istraživanja jeste da se ispita relevantnost hedseta u koji se integriše mobilni uređaj po pitanju prikazivanja enterijerskih scena. Metode kojima će ovo istraživanje biti sprovedeno je direktnim poređenjem i upoređivanjem rezultata dobijenih prikazivanjem scena na hedsetu, mobilnim uređajima i računaru. Rezultati su takvi da su scene na sva tri načina uspešno prikazane i realizovane. Zaključak je da svaki od načina ima određene prednosti i mane, ali kako je cilj da se ispita relevantsnost hedseta, može se ređi da su rezultati zadovoljavajući i da je ovaj način prikazivanja scena itekako relevantan.

Reference

[1] https://www.lexico.com/definition/virtual_reality
[2] https://www.nikon.rs/sr_RS/learn-and-explore/photography-articles.tag/learn_and_explore/photography_articles/5-easy-composition-guidelines.dcr
Objavljeno
2021-04-05