REVITALIZACIJA I REŠENJE ENTERIJERA OBJEKTA AUTO-REMONTNOG PREDUZEĆA „AUTOKOMANDA“ U BEOGRADU

  • Staša Jončić
Ključne reči: Industrijsko nasleđe, Prenamena, Adaptacija, Revitalizacija, Co- working

Apstrakt

Ovaj rad ima za cilj definisanje metoda revitalizacije napuštenih objekata sa akcentom na industrijsko nasleđe. Odabirom konkretne lokacije napušetne fabrike prikazana je metoda prenamene objekta i adaptacije u skladu sa novim programom. Prikazan je dizajn novog enterijera koji kombinuje vrednosti industrijskog nasleđa sa savremenim pristupom u oblikovanju poslovnih prostora. Primenjna metoda analizirana je na napuštenom objektu Auto-remontnog preduzeća „Autokomanda“ i Beogradu.

Reference

[1] Jane Jacobs, “The Death and Life of Great American Cities”, New York and Toronto: Random House, pp. 187, 1961
Objavljeno
2021-04-05