KRITIČKA ANALIZA FOTOREALISTIČNIH I NEFOTOREALISTIČNIH VIZUELIZACIJA

  • Tatjana Prčić
Ključne reči: Arhitektura, Arhitektonska vizuelizacija, Fotorealistične i nefotorealistične vizuelizacije

Apstrakt

Istraživanje se bazira na uporednim analizama fotorealističnih i nefotorealističnih vizueli­zacija i definisanju njihovih prednosti i mana. Cilj istraži­vanja je da se ustanovi koji je vid vizuelne prezentacije pogodniji za određene vrste projekata, unapređenje projektantskog procesa, stvaranje odgovarajuće atmo­sfere te isticanje karaktera ambijenta.

Reference

[1] Petar Pejić, „Sistem prezentacije trodimenzionalnih modela arhitektonskih objekata metodom proširene stvarnosti, doktorska disertacija“
[2] Branko Novaković, „Tajne zanata“, https://tajnezanata.com/branko-novakovic3d-arhitektonski-dizajner/
[3] Vesna Stojaković, „Foto ili realizam? Fotorealistična arhitektonska vizuelizacija“, https://www.gradnja.rs/foto-ili-realizam-fotorealisticnaarhitektonska-vizuelizacija/
Objavljeno
2021-04-03