PORODICA NAMEŠTAJA – STOLICE

  • Teodora Bogdanović
Ključne reči: dizajn nameštaja, mobilijar, stolica

Apstrakt

Rad se bavi analizom društvenih i socioloških okvira i njihovog uticaja na savremeni način života, svakodnevnicu, samim tim i na nameštaj koji koristimo. Postavlja se pitanje univerzalnosti, i da li postoji jednostavno rešenje za zadovoljenje različitih potreba savremenog čoveka. Ispituje se odnos forme i materijalzicije i stilske definisanosti. Različiti aspekti analiza formirali su rešenje u vidu serije stolica, laganog i savremenog izgleda u sadejstvu sa upotrebljivošću i udobnošću.

Reference

[1] Ltd, 2009. Published by American Research Institute for Policy Development, Journal of Engineering and Architecture, December 2018, dostupno na: https://doi.org/10.15640/jea.v6n2a1
Objavljeno
2021-04-03