SAVREMENI SISTEMI ODRŽAVANJA KOLOSEKA I PRISTUP ŽELEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

  • Dalibor Pešić
Ključne reči: Gornji stroj pruge, remont i održavanje koloseka

Apstrakt

U ovom radu opisan je gornji stoj pruge i njegovi osnovni elementi, opisane su tehnologije za remont i održavanje koloseka, njihov princip rada kao i analiza koja tehnologija je najpovoljnija prilikom remonta pruge a sve u zavisnosti od samih eksploatacionih karakteristika pruge i karakteristika terena na kome su one izgrađene. Takođe je prikazana savremena mehanizacija koja se koristi u određenim fazama remonta i održavanja koloseka.

Reference

[1] – Bojan Matić, Milan Marinković Gornji stroj i održavanje železničkih pruga, Stanislav Jovanović, , Novi Sad 2017. godine;
[2] – Pravilnik o tehničkim uslovima i održavanju gornjeg stroja železničkih pruga (“Sl. Glasnik RS”, br.39/2016 i 74/2016);
[3] – Dr Miloš Ivić, Železničke pruge i stanice, Beograd, 2005;
[4] – Tehnologija izvođenja radova na remontu gornjeg stroja pruge Rakovica – Mala Krsna – Velika Plana od km 70+264,26 do km 99+715,78, Master rad, Nikola Arsenović, Subotica 2019. godine;
[5] – https://www.geismar.com/products/rail-threader-mpr/?lang=en;
[6] –http://srbcargo.rs/wp-content/uploads/2017/06/karakteristike_kolaF.pdf;
[7] – Organizacija železničkog saobraćaja, Gordan Stojić, Novi Sad 2018. godine;
[8]– Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju (“Sl. Glasnik RS”, br.41/2018);
[9]– Izjava o mreži, Infrastruktura železnice Srbije, red vožnje 2019/2020.
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo