VREDNOVANJE PREDLOGA REŠENJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ODVIJANJA SAOBRAĆAJA NA RASKRSNICI LESKOVCU

  • Stefan Stojanović
  • Nenad Ruškić
Ključne reči: Nivo usluge, vrednovanje

Apstrakt

U okviru rada izvršena je analiza uslo­va odvijanja saobraćaja na postojećoj raskrsnici sa as­pekta nivoa usluge. Date je predlog mera za poboljšanje uslova odvijanja saobraćaja po varijantama, vrednovani su dobijeni rezultati, i predloženo je najbolje rešenje.

Reference

[1] Mitić, D., dr Vukanović S., Kružne raskrsnice, Saobraćajni fakultet, Beograd 1994.
[2] Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 85/17)
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo