ПРОГНОЗА МЕЂУНАРОДНИХ ТОКОВА ПУТНИКА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

  • Предраг Анђелковић
  • Гордан Стојић
Ključne reči: Прогноза, Обим превоза, Железнички саобраћај

Apstrakt

Овај рад омогућава преглед стања неких од демографских и економских фактора утицаја на прогнозу будућег стања токова путника у међу­народном саобраћају на пружном правцу од Београда (СВ) до Бара (ЖПЦГ). Поред тога представља мате­матичке моделе линеарне једноструке и вишеструке (двофакторне) регресије који су доказано меродавни за прогнозирање будућег дтања обима превоза путника у међународном железничком саобраћају на прузи Београд (СВ) – Бар (ЖПЦГ). Такође су приказани параметри оцене модела у погледу тачности прогнозирања будућег обима превоза на посматраном пружном правцу.

Reference

[1] Стојић, Г., Организација железничког саобраћаја, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2018.
[2] Грујић М.: „Железница и тржиште у будуности“, ЖЕЛНИД, Београд, 2001.
[3] Републички завод за статистику 2020: https://www.stat.gov.rs/oblasti/trziste-rada/registrovana-zaposlenost/
[4] „Србија воз“: Акционарско друштво за железнички превоз путника, 2020.
Objavljeno
2021-04-02
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo