PROCENA STANJA I ENERGETSKA SANACIJA VIŠESPRATNE STAMBENE ZGRADE U ULICI STANOJA STANOJEVIĆA U NOVOM SADU

  • Biljana Ćulibrk
Ključne reči: Procena stanja, energetska efikasnost, sanacione mere, ETICS sistemi

Apstrakt

Rad se sastoji iz dve celine. Prvi deo rada predstavlja teorijsko istraživački deo sa temom „Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - spoljni kompozitni sistemi za toplotnu izolaciju (ETICS) na bazi mineralne vune“- EUROPIAN STANDARD EN 13500 gde je opisan pojam ETICS sistema, najbitnije osobine, principi primene i način montaže. Takođe, opisan je EN 13500 – evropski standard u kome su utvrđeni zahtevi za fabrički izrađenim ETICS proizvodima koji se isporučuju u kompletu. U drugom delu rada izvršen je vizuelni makroskopski pregled objekta, sa ciljem utvrdjivanja postojećeg stanja za višespratnu stambenu zgradu u Novom Sadu. Za objekat je uradjen proračun energetske efikasnosti. Na osnovu ovog proračuna i vizuelnog pregleda konstrukcije, date su sanacione mere koje povećavaju trajnost objekta, energetsku efikasnost, kao i njegovu usaglašenost sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti.

Reference

[1] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 61/2011, Beograd
[2] Inženjerska komora Srbije: Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada, "Sl.glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019 Beograd
[3] EUROPEAN STANDARD EN 13500 - Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation composite systems (ETICS) based on mineral wool - Specification
[4] Malešev M., Radonjanin V.: Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[5] Radonjanin V., Malešev M.: Sanacija betonskih konstrukcija, Skripta sa predavanja, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[6] Rešenja i proizvodi ROCKWOOL: www.rockwool.rs
[7] Glavni arhitektonski projekat broj E-38/96 izrađen od ARCHADIA sapo DOO iz feruara 1996. Godine, u Novom Sadu.
Objavljeno
2021-04-01
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo