REALIZACIJA PRENOSIVOG UREĐAJA ZA MERENJE ZAGAĐENOSTI VAZDUHA ZASNOVANOG NA „PYCOM“ KONTROLERU I „BLE“ PRENOSU PODATAKA

  • Nemanja Cvetković
Ključne reči: Pycom kontroler, Elektrohemijski senzori, zagađenost vazduha, Android aplikacija

Apstrakt

U ovom radu predstavljen je razvoj sistema za merenje zagađenosti vazduha čiji se rad zasniva na „Pycom“ kontroleru. Sistem se sastoji Pycom kontrolera koji upravlja logikom sistema za merenje zagađenosti vazduha, elektrohemijskih senzora za merenje ugljen-monoksida i azot-dioksida i senzora za merenje temperature, vlažnosti vazduha i pritiska. Dobijene vrednosti sa senzora se prikazuju na Android aplikaciji koja je razvijena u tu svrhu.

Reference

[1] Internet sajt, „Pycom-Next Generation Internet of Things Platform“, https://pycom.io//, (avgust 2018.)
[2] Internet sajt, „Weather Click“ https://www.mikroe.com/weather-click, (avgust 2018.)
[3] Internet sajt, „Alphasense|The Sensor Technology Company“, http://www.alphasense.com/index.php/-safety// (avgust 2018.)
Objavljeno
2018-12-17