ZGRADA PUTNIČKOG TERMINALA AERODROMA ČENEJ

  • Sonja Matić
Ključne reči: aerodrom, Čenej, aerodromi u regionu, niskotarifne kompanije

Apstrakt

Rad istražuje potrebe i rešenja aerodroma u Čeneju.  Izvršena je analiza najvažnijih elemenata i faktora vezanih za pojam aerodroma, analiza i potrebe aerodroma u regionu, analiza  postojećeg aerodroma u Čeneju, a zatim sinteza istih da bi se na kraju istraživanja moglo predložiti arhitektonsko rešenje aerodrom Čenej koje će zadovoljiti sve potrebne za pravilno funkcionisanje aerodroma.

Reference

[1] ArchDaily, Prince George Airport, https://www.archdaily.com/147047/prince-george-airport-mgb, pristupljeno eptembra 2018. godine
[2] ArchitypeReview, Jackson Hole aeirport expansion, http://architypereview.com/project/jackson-hole-airport-expansion/, pristupljeno septembra 2018. godine
[3] Petrović Jelena, Ključni faktori uspešnog poslovanja low-cost avio-kompanija, Univerzitet u Nišu, Niš, 2011.
Objavljeno
2018-12-17