INTEGRACIJA FIREBASE CLOUD MESSAGING SISTEMA U VEB I MOBILNE APLIKACIJE

  • ilinka Kovačević
  • Milan Vidaković
Ključne reči: Angular, Express, Android, MongoDB, Mongoose, FCM

Apstrakt

Zadatak rada predstavlja razvoj veb i mobilne aplikacije uz korišćenje Firebase Cloud Messaging (FCM), koji omogućava slanje poruka bez ikakvih troškova. Kao primer kreirana je aplikacija za teretane, koja nudi svojim klijentima mogućnost zakazivanje grupnih treninga uz stizanje notifikacija sat vremena pre zakazanog treninga. Klijentski deo veb aplikacije implementiran je pomoću Angular Framework-a, dok je serveski deo razvijen pomoću Express Framework-a. Mobilna aplikacija napravljena je isključivo za Android operativni sistem. Svi podaci se čuvaju u MongoDB.

Reference

[1] Angular, https://angular.io/
[2] Express, https://expressjs.com/
[3] Firebase Cloud Messaging,
https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging
[4] Android, https://developer.android.com/
[5] MongoDB, https://www.mongodb.com/
Objavljeno
2021-07-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo