REVITALIZACIJA RANŽIRNE STANICE U NOVOM SADU U COWORKING PROSTOR

  • Jelena Ličina
Ključne reči: revitalizacija, industrijsko nasleđe, coworking, ranžirna stanica

Apstrakt

Program rada bavi se revitalizacijom postojećeg objekta, ranžirne stanice u Novom Sadu. Projekat revitalizacije bazira se na istraživanju istorijskih, socijalnih i kulturnih tema, kao i studijama slučaja. Na osnovu sprovedenih istraživanja, rad će se baviti problematikom današnjeg stanja objekta, a kao jedna od glavnih tema rešavanja problema biće revitalizacija objekta, odnosno promena njegove namene u coworking prostor.

Reference

[1] http://arhiva.bina.rs/2013/archives/1341 , (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] Vladimir Mitrović, “Primeri industrijske arhitekture novosadskih modernista”, DaNS, br.41, Novi Sad: Društvo arhitekata Novog Sada, 2003., str. 22.
[3] Broto Carles, “Rehabilitated Buildings”, LinksInternational, 2000.
[4] http://www.zeleznice.in.rs/forum/viewtopic.php?f=23&t=120 , (pristupljeno u septembru 2018.)
[5] Stančić K., “Revitalizacija i rekonstrukcija kompleksa Ranžirne stanice ŽTP-a u Novom Sadu”, Zavod za zaštitu spomenika culture grada Novog Sada, Novi Sad, 2006.
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Coworking , (pristupljeno u septembru 2018.)
[7] Brad Reed, „Co-working: the ultimate in teleworking flexibility”, Network World, 2007.
[8] http://www.deskmag.com/en/ , (pristupljeno u septembru 2018.)
[9] http://codinginparadise.org/ebooks/html/blog/start_of_coworking.html , (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2018-12-17