ARHITEKTONSKA REVITALIZACIJA ZGRADE RADNIČKOG UNIVERZITETA

  • Aleksandar Lazić
Ključne reči: Radnički univerzitet, revitalizacija, adaptivna obnova, mešovita namena

Apstrakt

Za potrebe master rada, izvršeno je istraživanje iz kojeg se lako mogu sagledati problematika, trendovi i tendencije u okviru realizovanja arhitektonske revitalizacije i adaptivne obnove ruiniranih i napuštenih objekata, među kojima se nažalost nalazi i zgrada Radničkog Univerziteta u Novom Sadu, koja predstavlja predmet ovog istraživačkog rada. Glavna ideja jeste da se ispitaju načini i sredstva pomoću kojih se ovakvim objektima može udahnuti jedan novi život i nova funkcija koja će odgovarati savremenim potrebama korisnika, i pomoću koje će se oni ne samo uklopiti u postojeće savremeno okruženje, već će ga i unaprediti.

Reference

[1] www.scribd.com/doc/67442921/REVITALIZACIJA-I-KONVERZIJA-U-ARHITEKTURI-Water-Pump-in-Berlin
[2] Idem
[3] https://issuu.com/priyarenga/docs/2011701018_priya-dissertation
[4] Idem
Objavljeno
2018-12-17