PEJZAŽNO-ARHITEKTONSKO UREĐENJE REČNOG KORITA RAŠKE U ČARŠIJI NOVOG PAZARA

  • Edina Musić
Ključne reči: čaršija, biofilija, rečno korito, potok, urbana matrica, održivi razvoj, revitalizacija

Apstrakt

U radu je predstavljen novi koncept uređenja rečnog korita reke Raške, proistekao iz istraži­vanja istorijskog razvoja Novog Pazara, i pronalaženje uzroka i posledica formiranja čaršije. Kroz staru čaršiju proticalo je više manjih potoka koji su vremenom podzem­no regulisani, tako da nema nadzemnih tragova njihovih tokova. Istovremeno, uočava se prekomerna primena betona i asfalta u završnoj obradi slobodnih površina, koja odvaja grad od prirode i stanovnike od autohtonih vrednosti prvobitne čaršije.

Primarni cilj rada jeste da se razvoj grada usmeri ka održivom razvoju uz integrativno povezivanje urbanih struktura i prirodnih vrednosti sa akcentom na očuvanju korita kao mesta okupljanja u centralnom jezgru Novog Pazara. Revitalizacija kaptiranih tokova i uređenje obala Raške oživelo bi tradicionalnu urbanu matricu i stvorilo nove ambijentalne vrednosti.

Reference

[1] Nešković, J. (1988). Stara čaršija u Novom Pazaru, Zaštita i revitalizacija, Beograd
[2] Nešković, J. (1986). Revitalizacija spomenika kulture, Beograd
[3] Nenadović, S. (1980). Zaštita graditeljskog nasleđa, Beograd
[4] Kahrović, M. (2003). Novi Pazar u vaktu i zemanu, Novi Pazar
[5] Šaćirović, S.(2013). Urbana transformacija Novog Pazara, Niš
[6] Novopazarski zbornik 30, 2007.
[7] Dobrović, N. (1954). Što je gradski pejsaž, Njegova
uloga i prednost u suvremenom urbanizmu. ČIP, Zagreb 2
[8] Wilson, E.O. (1984). Biophilia. Cambridge: HU Press
Objavljeno
2018-12-17