PRIMENA IMPEDANSNE SPEKTROSKOPIJE ZA ANALIZU UTICAJA ETARSKIH ULJA NA PROVODNE STRUKTURE FABRIKOVANE NA PAPIRNOJ OSNOVI

  • Stefan Švenderman
Ključne reči: mikrofluidika, etarska ulja, provodni materijali, impedansna spektroskopija

Apstrakt

U ovom radu opisana je fabrikacija mikrofluidnih čipova koji sadrže provodnu strukturu od različitih provodnih materijala fabrikovanih na osnovi od papira. Upotrebljeni provodni materijali su zlato, srebro, aluminijum i provodna električna boja. U čipove su injektovane različite koncentracije rastvora etarskih ulja eukaliptusa i peperminta kako bi se ispitao njihov abrazivni uticaj na različite provodne materijale. Karakterizacija uzoraka i dokumentovanje promena električnih veličina obavljena je primenom impedansne spektroskopije u različitim, ali ekvidistantnim vremenskim intervalima. Rezultati karakterizacije prikazani su u grafičkoj formi.

Reference

[1] Carlos Castro, Cindy Rosillo, Hideaki Tsutsui - Characterizing effects of humidity and channel size on imbibition in paper-based microfluidic channels
[2] Xu Li, David R. Ballerini, Wei Shen - A perspective on paper-based microfluidics: Current status and future trends
[3] Asaad Rehman Saeed Al-Hilphy - A practical study of new design of essential oils extraction apparatus using ohmic heating
[4] David Loveday, Pete Peterson, and Bob Rodgers - Evaluation of Organic Coatings with Electrochemical Impedance Spectroscopy (Part 2)
Objavljeno
2021-07-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo