REHABILITACIONI CENTAR- NOVI MODEL CENTRA ZA ODVIKAVANJE OD DROGE

  • Ksenija Popadić
  • Milena Krklješ
Ključne reči: rehabilitacioni centar, terapijska zajednica, lečenje bolesti zavisnosti

Apstrakt

Ovaj rad ima pre svega za cilj predlog rešenja za doprinos u borbi protiv narkomanije, skretanje pažnje kako stručne, tako i šire javnosti na sveprisutnost ovog problema, i na konstantan rast broja žrtava. Novi model centra za odvikavanje od droge, ima za cilj iznalaženje i prezentaciju upravo jednog novog pristupa aktuelnom problemu.

Reference

[1] S. O'Hara, “Šta su terapijske zajednice”, http://www.fundingcaring.co.uk/what-are-therapeutic-communities.html, Avgust 2010.
[2] P. Nastasić, Terapijska zajednica, predavanje
[3] M. Bulatović, “Djavo u prahu”, Izdrvački fond SPC, Beograd, 2004.
[4] Kristijana F, “Mi deca sa stanice Zoo”, Zagreb, 1995.
[5] Miomir Ristić, “Stimulativni prostori“, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2010.
[6] S. Trkalj – Ivezić, "Terapijska zajednica, soc. psihijatrija", Zagreb, 2014.
Objavljeno
2018-12-16