KOLEKTIVNA KUĆA NA SLAVIJI

  • Saša Knežić
Ključne reči: arhitektura, prostor, maketa, Japan, Slavija

Apstrakt

Tema master rada jeste projekat savremene kolektivne kuće na trgu Slavija u Beogradu. Idejno rešenje i pristup projektu rađeni su po uzoru na savremenu arhitektonsku praksu japanskih arhitekata - koristeći se maketama. Cilj projekta je osmišljavanje objekta za stanovanje i poslovanje, na zadatoj lokaciji.

Reference

[1] Matsuo Basho, japanska Haiku poezija
[2] Vladimir Devide, “Japanska haiku poezija i njen kulturnopovijesni okvir”, Zagrebačka naklada, Zagreb, 1976.
[3] Richard Sennett, „Open city“
Objavljeno
2018-12-16