SISTEM ZA AUTOMATIZACIJU POSLOVANJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA RAZVIJEN U .NET TEHNOLOGIJI

  • Miloš Popović
Ključne reči: Veb tehnologije, MSSQL, .NET, MVC, ASP.NET MVC, MVVM, WPF

Apstrakt

U ovom radu dat je pregled potencijalnog rešenja za automatizaciju poslovanja maloprodajnih objekata. Inicijalno softversko rešenje je razvijeno koristeći MVVM obrazac i tehnologije WCF i WPF-a za potrebe desktop aplikacije, kao ASP.NET MVC tehnologiju koja je korišćena za razvoj veb aplikacije. Opisane su tehnologije koje su korišćene za implementaciju obe aplikacije kao i struktura samih aplikacija. Predstavljene su ključne stranice i opisane funkcionalnosti. Takođe u zaključku su definisani mogućnosti za dalji razvoj i unapređenje aplikacija.

Reference

[1] Thai, Thuan, and Hoang Lam. . NET framework
essentials. " O'Reilly Media, Inc.", 2003.
[2] Internet: Microsoft “ASP.NET MVC 5“. Dostupno na:
https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/what-is-
dotnet-framework (pristupljeno u julu 2020.)
[3] Lowy, Juval. Programming WCF services. " O'Reilly
Media, Inc.", 2007.
[4] Kamil Śmietana, Michał Szermer, ”Web Technologies
in development of working whith time reporting
system using ASP.NET,” in Technical University of
Lodz, 2016
[5] Bill Sempf, Chuck Sphar, Stephen Randz Davis, „C#
2010 ALL-IN-ONE FOR DUMMIES“, Wiley
Publishing, 2010
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema