АНАЛИЗА СТАТИЧКИХ И ДИНАМИЧКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ПОСТУПЦИМА ПРАЋЕЊА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ

  • Бора Савић
Ključne reči: Мост, геосензорске мреже, деформације

Apstrakt

У оквиру мастер рада утврђени су кључни параметри који се прате код одређених типова мостовских контрукција. Описани су основни појмови везани за мониторинг мостова у реалном времену. Спроведени су експерименти који показују утицај статичког оптерећења, динамичких удара и вибрација на мостовске конструкције. Резултати експеримената су анализирани и из анализа су изведени закључци и препоруке.

Reference

[1] https://www.toppr.com/guides/physics-formulas/youngs-modulus-formula/ - Чланак о Јанговом модулу
[2] http://physicsnet.co.uk/a-level-physics-as-a2/materials/young-modulus/ - Чланак који описује Јангов модул еластичности и објашњава његову примену.
[3] http://fizis.rs/osnovna-skola/vii-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5/slobodno-padanje-tela-bestezinsko-stanje-hitac-navise-i-hitac-nanize/ - Формуле за рачунање величина при слободном паду.
[4] https://svafizika.org/2017/05/02/sta-je-to-impuls/ - Чланак о импулсу силе и сударима тела.
[5] https://www.engineeringtoolbox.com/stress-strain-d_950.html - Објашњење зависности стреса и деформација у пластичном подручју.
[6] http://tesla.pmf.ni.ac.rs/f_odeljenje/ucenicki%20folder/ucenici2009-2010/osc2009.pdf - Наставни материјал са Природно-математичког факултета који описује осциловање.
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo