БРАНЕ КАО ИНЖЕЊЕРСКИ ОБЈЕКТИ – ГЕОДЕТСКО ОСМАТРАЊЕ БРАНЕ ТИСА

  • Милош Савић
Ključne reči: бране, рушење брана, геодетско осматрање брана, брана Тиса, деформациона анализа

Apstrakt

У овом раду представљене су бране као инжењерски објекти, са припадајућим елементима и особинама. Наведени су узроци њиховог рушења. Обављено је геодетско осматрање високе бране Тиса, те обрада и анализа података на основу којих су изведени закључци о стабилности бране.

Reference

[1] Петровић П. (2005): Хидротехничке конструкције, трећи део – бране. Београд: Грађевински факултет (Београд: GRAFO-COMM)
[2] Савић Љ. (1960): Увод у хидротехничке грађевине. Београд: Грађевински факултет, 2009 – др. издање (Београд: Дедрапласт); 528 стр.
[3] Стојић П. (1997): Хидротехничке грађевине – Књига 1. Сплит: Грађевински факултет у Сплиту (Manualia Universitatis studiorum Spalatensis); 481 стр.
[4] Петровић П. (1997): Хидротехничке конструкције - Део 1, Београд: Грађевински факултет (Београд: GRAFO-COMM)
[5] Институт за воде д.о.о. Бијељина (2018): Докази у циљу обезбјеђења еколошке дозволе за систем за задржавање и акумулацију воде брана Врба и Клиње, за потребе ЗП „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко
[6] Перовић Г., Ђедовић Г., (2011): Иновација пројекта техничког осматрања зидане лучне бране „Клиње”. Београд: ГВ ГЕОВУЛКОМ; 35 стр.
[7] Перовић Г., Ђедовић Г., (2011): Иновација пројекта техничког осматрања насуте бране „Врба”. Београд: ГВ ГЕОВУЛКОМ, 48 стр.
[8] GEOSOFT DOO BEOGRAD (2016): Елаборат геодетског осматрања бране на Тиси – осматрање јули 2016. године
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo