ANALIZA VISINSKOG OSMATRANJA VISOKIH KONSTRUKCIJA

  • Miljana Stevanović
Ključne reči: Deformaciona analiza, metoda Pelcera, geodetska mreža, osmatranje

Apstrakt

U radu su opisani geodetski radovi u postupku građenja i praćenja u eksploataciji visokih objekata i matematički model projektovanja i realizacije geodetskih mikromreža. Eksperimentalni dio rada odnosi se na primjenu metode Pelcera na podatke dobijene geodetskim osmatranjem visokog objekta ,,Kula Beograd”, u okviru projekta ,,Beograd na vodi”.

Reference

[1] Generalni urbanistički plan Beograda, Službeni list grada Beograda, (7.mart 2016.)
[2] Ašanin, S. (2003): Inženjerska geodezija 1, Ageo d.o.o., Beograd.
[3] Ninkov, T. (2012): Projektovanje geodetskih mreža u inženjerskoj geodeziji (skripta), FTN, Novi Sad.
[4] Mihailović, K., Aleksić, I. (2008): Koncepti mreža u geodetskom premeru, Privredno društvo za kartografiju Geokarta d.o.o., Beograd.
[5] Geogis Konsultanti 2020: Geodetska mjerenja u postupku kontrole objekta ,,Kula“ u okviru projekta ,,Beograd na vodi“.
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo