VIZUALIZACIJA SENTINEL 3 SATELITSKIH SNIMAKA PRIMJENOM OPEN LAYERS BIBLIOTEKE

  • Mara Božinović
Ključne reči: Vizualizacija geoprostornih podataka, sateliti, Sentinel, Geoserver, Geoportal, OpenLayers 3, QGIS, SNAP, Evropska svemirska agencija

Apstrakt

U radu je izvršena analiza snimaka, dobijenih sa Sentinel 3 platforme, u svrhu njihovog predstavljanja u obliku timeline-a na geoportalu. Primjer je prikazan na području Fruške gore (Vojvodina), gdje je pomoću vizualizacije geoprostornih podataka moguće pratiti promjene jednog područja tokom godine.

Reference

[1] Dr. Miodrag Regodić. Daljinska detekcija kao metod prikupljanja podataka o prostoru. Vojnotehnički glasnik, 2008
[2] Internet: Sentinel Hub by Sinergise. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Laboratory for geographical information. https://www.sentinel-hub.com/eoproducts/ndvi-normalized-difference-vegetation-index
[3] Internet: European Space Agency. http://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts
[4] Internet: GeoServer. http://geoserver.org/.
[5] Thomas Gratier, Paul Spencer, Erik Hazzard. Open Layers 3. Packt Publishing, 2015
Objavljeno
2020-12-08
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo