PRIMER PRIMENE ISO STANDARDA 14001:2015

  • Jelena Đurić
Ključne reči: ISO standard, procena rizika, zagađujuće materije u vazduhu

Apstrakt

Standard ISO 14001 danas je naj­rašireniji međunarodno prihvaćen standard za uprav­ljanje životnom sredinom. Implementacijom ISO 14001 utvrđuje se koji od procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere koje podpomažu ostvarenje ciljeva. U radu je opisana procena rizika zagađujućih materija u vazduhu toplovodnih kotlova u JKPNovosadska toplana”. Cilj rada jeste da se prikažu dobijeni rezulzati analize procene rizika primenom ISO standarda 14001:2015.

Reference

[1] Jugoslovenski standard JUS ISO 14004: 2005
[2] Hodolič, J.; Stević, M.; Budak, I.; Antić, A.; Majernίk, M.; Chovancovẚ J.; Sklenarova, M.: Upravljanje zaštitom životne sredine – Eko – Menadžment, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Jul, 2009, ISBN 978-86-7892-183-4
[3] Miodrag Šilobad: ISO 14000 - Vodič za primenu standarda ISO 14001, IIS – Istraživački I tehnološki centar, 21000 Novi Sad, Trg D. Obradovića 7 I Privredna komora Vojvodine, 1998
[4] M. Đapić, Integracija menadžment sistema na nivou proizvodnih procesa, MMA 2003, Beograd
[5] M. Shald Khalil, T. Mahmood, Establishing and improving an integrated management system of public and private sector, IAMOT 2006.
[6] Bezbednost i zdravlje na radu, Knjiga 1, Kragujevac-Novi Sad, 2009
[7] Neda Jocić, Bezbednost i zdravlje na radu, Vodič za procenu i upravljanje rizikom, Novi Sad, 2008. Bezbednost i zdravlje na radu, Knjiga 1, Kragujevac-Novi Sad, 2009
[8] JKP „Novosadska Toplana”, 2017. godina, Novi Sad
[9] JKP „Novosadska Toplana”, 2018. godina, Novi Sad
[10] JKP „Novosadska Toplana”, 2019. godina, Novi Sad
[11] http://www.environet.ie/ Februar, 2016
Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu