UNAPREĐENJE TRANSPORTA U JP „SUBOTICA TRANS“

  • Igor Zelen
Ključne reči: Logistika, transport, definisane mere, metode unapređenja

Apstrakt

U radu je prikazan snimak stanja u JP „Subotica Trans“, definisani su problemi poslovanja i predložene mere za unapređenje.

Reference

[1] Asib Alihodžić, Željko Stević, Specijalne oblasti logistike, Doboj, 2014.
[2] JP „Suboticatrans“, Godišnji izveštaj za2017, dostupno na adresi: https://sutrans.rs/files/pdf/1017/FINANSIJSKI-IZVESTAJ-ZA-2016.pdf, pristupljeno u Septembru 2020.
[3] https://samoobrazovanje.rs/brainstorming/, pristupljeno u Septembru 2020
Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment