UTICAJ STRESA NA RADNE STILOVE U ORGANIZACIJI

  • Aleksandra Vračar
Ključne reči: Stres, radni stilovi, ličnosti i lične karakteristike

Apstrakt

Cilj rada jeste povezati stres sa radnim stilovima zaposlenih u proizvodnoj organizaciji i njihov uticaj na rad. Analiza istraživanja se zasniva na ispitivanju individualnih razlika u odnosu na socio-demografske karakteristike. Istraživanjem se želelo saznati koji su uzroci stresa na radnom mestu. U radu su predložene mere za sprečavanje, ili ublažavanje stresa, kao i način efikasnijeg obavljanja posla u skladu sa radnim stilom kome zaposleni pripada. Kroz upitnik se sagledalo ponašanje ispitanika na radnom mestu i definisao profesionalni stil zaposlenog. Istraživanje je sprovedeno tokom jula meseca 2020. godine i u njemu je učestvovalo 60 ispitanika. Dobijene informacije su obrađene u statističkom programu IBM SPSS. Rezultati ukazuju da postoji povezanost između stresa i radnih stilova, dok socio-demografske karakteristike ne utiču na preferiranje određenog radnog stila.

Reference

[1] Lečić-Toševski, D. Vuković, O. Stepanović, J. (2011). Stres i ličnost
[2] Katić I., Knežević T., Berber N., Ivanišević, A., & Leber, M. The Impact of Stress on Life, Working, and Management Styles: How to Make an Organization Healthier?. Sustainability 2019 , Special Issue Psychology of Sustainability and Sustainable Development
[3] Grubić-Nešić, L. (2014). Razvoj ljudskih resursa, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[4] Đorđević, D. (2011). Stres i adaptacija. Medicinski fakultet. Beograd
[5] Stanojević, D. Milošević, B. (2011). Profesionalni stres. Naučni rad
[6] Zotović, M. (2002). Stres i posledice stresa: prikaz transakcionog teorijskog modela. Filozofski fakultet. Novi Sad
[7] Babić, B. (2011). Stres i posledice stresa na radnom mestu. Vojno delo
[8] Katić, I. (2017). Upravljanje karijerom. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Objavljeno
2020-12-07
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment