ANALIZA KVALITETA AMBALAŽNIH OTISAKA U TABAČNOJ OFSET ŠTAMPI

  • Branislav Jovičić
  • Dragoljub Novaković
  • Nemanja Kašiković
Ključne reči: ofset štampa, kontrola kvaliteta otiska u tabačnoj ofset štampi

Apstrakt

U okviru rada predstavljeni su rezul­tati i analiza merenja iz oblasti kontrole kvaliteta otiska u ofset štampi. Istraživanja su zasnovana na merenju spek­trofotometrijskih vrednosti na otisku na pojedinačnom pakovanju za klasične i štedljive sijalice.

Reference

[1] Novaković, D., Pavlović, Ž., & Kašiković, N. (2011). Tehnike štampe - praktikum za vežbe, Novi Sad: FTN izdavaštvo
[2] Novaković, D., Pavlović, Ž., Karlović, I., & Pešterac, Č. (2008). Reprodukciona tehnika - priručnik za vežbe. Novi Sad: FTN izdavaštvo.
[3] http://www.manroland.cn/en/products/printingsystem/sheetfed/r200.htm
[4] http://www.techkonusa.com/wp-content/uploads/2014/10/dens_brochure_web.pdf
Objavljeno
2018-12-16
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn