АРХИТЕКТОНСКЕ МЕРЕ ЗА РЕШЕЊЕ ПРОСТОРНИХ ПРОБЛЕМА У ПАНДЕМИЈСКИМ УСЛОВИМА

  • Ана Лугоња
Ključne reči: напредна технологија, вештачка интелигенција, пандемија Ковид-19, јавни простор

Apstrakt

Рад се бави проучавањем промена у животу савременог човека и функционисању урбаних система до којих је дошло услед појаве вируса КОВИД-19 и пандемијских услова, као и проналаску и примени решења за проблеме који су настали.

Reference

[1] www.sciencedirect.com/science/article/pii/-S1877705811029730 (приступљено у септембру 2020.)
[2]www.article.sapub.org/10.5923.j.arch.20201003.02.html (приступљено у септембру 2020.)
[3] Љиљана Вукајлов, “Увод у урбанизам”, Нови Сад: Факултете техничких наука, 2015.
Objavljeno
2020-12-05