MOGUĆNOSTI PRIMENE PARAMETARSKOG MODELOVANJA ARHITEKTONSKIH ELEMENATA PRILIKOM REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

  • Katarina Stefanović
Ključne reči: Parametarsko modelovanje, Digitalni dizajn, Ornament, Digitalna fabrikacija, CNC, Paneli, Perforacija, Perforirane fasade, Enterijer

Apstrakt

U radu je predstavljena implementacija perforiranih panela na objekte koji su bili rekonstruisani i prostore koji su adaptirani. Takođe rad opisuje i korišćenje Grasshopper-a, plug in-a za program Rhino koji služi za parametasko modelovanje, kao i primenu ovako modelovanih panela u drugim programima za vizualizaciju ali i mogućnosti praktične pimene. Sama implementacija i način primene na praktičnim primerima su takođe detaljnije opisani kako bi se istražile i ispitale mogućnosti koje ovakvo modelovanje pruža.

Reference

[1] Sajt opšteg obrazovanja
https://www.opsteobrazovanje.in.rs/sta-znaci/ornament/
[2] Grasshopper sajt
https://www.grasshopper3d.com/
[3] Istorija metala
https://www.azahner.com/blog/history-of-perforated metal/
[4] CNC obrada
https://perfom.rs/kapacitet/
[5] 3D štampa
https://www.3drepublika.com/poredenje-3d-stampe-cnc-izrade/
[6] Materijali
https://www.bruag.com/materials/
[7] Plastika
http://papers.cumincad.org/data/works/att/3826.content.pdf
[8] Journal of Building Performance, Parametric architecture in it’s second phase of evolution
[9] Parametric Design: a Brief History Stephen Phillips, PhD
Objavljeno
2020-12-02