SISTEMATIZACIJA PROCESA PROJEKTOVANJA KROZ PRIMER KUĆE NA JEZERU

  • Aleksandra Joksimović
Ključne reči: proces projektovanja, kontekst, razvoj ideje, kulturno nasleđe, savremeni dizajn

Apstrakt

Ovaj rad prikazuje fazni razvoj pro­jektantske ideje na osnovu empirijski utvrđenih najbitnijih odrednica za davaje odgovora na bilo koji projektni zadatak, a sistematski ilustrovano na jednom konkretnom primeru.

Reference

[1] Anonim, ,, Plan za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline“, Subotica, 2014.str. 1
[2] Anonim, ,,Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (istočna obala) na Paliću“, Službeni list grada Subotice broj 7/15, 2015.
[3] Branislav Milić (etnolog), ,,Tradicionalna kuća vojvođansko-panonskog tipa“, Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, 2020 link: http://www.zrenjaninheritage.com/etnologija/tradicionalna-kuca-vojvodjansko-panonskog-tipa
Objavljeno
2020-12-02