AUTENTIČNOST GRADA BAČKA PALANKA I PRIMENA NA ARHITEKTURU

  • Milena Rakin
Ključne reči: Bačka Palanka, revitalizacija, autentičnost

Apstrakt

Ovaj rad se bazira na istraživanju prirodnih i društvenih karakteristika grada, definisanje principa i primenu istih na arhitekturu i enterijer

Reference

[1] „DANUrB – Municipal Report Twin Cities - Bačka Palanka (Serbia) and Ilok (Croatia)“, dr Reba D., dr Kostreš M., dr Krklješ M., dr Sladić M., dr Carević Tomić M., Medenica R., Milinković A., Brkljač D., Škorić S., Kisin I., dr Dragičević V (2018)
[2] „Opština Bačka Palanka“, dr Bogdanović Ž, dr Tomić P, dr Romelić J, dr Plavša J, dr Lazić L, Kralj Đ, Novi Sad 1997.
Objavljeno
2020-12-02