ПРОЈЕКАТ ИНТЕГРИСАЊА ПРИРОДЕ У ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗГРАДЕ У НОВОМ САДУ ПРИМЕНОМ БИОМИМИКРИЈЕ

  • Кристина Оморан
Ključne reči: Биомимикрија, биомиметика, биомиметички материјали, пословне зграде, одржива архитектура

Apstrakt

Овај рад истражује појам биомими­крије, анализирајући њене принципе и могућности њене примене, како у архитектури уопштено тако и у самом ентеријеру. Извршена је анализа њеног развоја кроз историју као и развој биомиметичких материјала. Осим „добрих“ примера примене биомимикрије, при­казани су и они који се грешком сматрају биоми­микријом, уз јасно објашњење зашто то нису. На крају, неки од изучених принципа примењени су у ентеријеру и екстеријеру зграде „Еlektrolux“ која се налази у Новом Саду.

Reference

[1] Codex Leicester – бележница рукописа Леонарда да Винчија 1506-1510
[2] Bioinspiration in Business and Management: Innovating for Sustainability - Taryn Mead 2017
[3] Biomimicry: Innovation Inspired by Nature - Janine Benyus 1997
Objavljeno
2020-12-02