REKONSTRUKCIJA DOMA VOJSKE U SUBOTICI U OBJEKAT MEŠOVITE NAMENE SA PRIKAZOM ENTERIJERA

  • Jasmina Milanković
  • Ivana Miškeljin
Ključne reči: Rekonstrukcija, Dom vojske Subotica

Apstrakt

U ovom radu predstavljena је rekonstuk­cija objekta Doma vojske u Subotici koji nije u funkciji dugi niz godina, a nalazi se u samom centru grada. Predložene su konkretne mere transformacije, kako bi prostor postao kvalitetniji i atraktivniji, a samim tim i privlačniji za pose­tioce.

Reference

[1] Istorijski arhiv Subotice, ured gradonačelnika, Matična knjiga službenika 1890-1918. Br. 12.
[2] Istorijski arhiv Subotice, F:2, građevinske dozvole
[3] Martinović - Cvijin Kata – Arhitektura Secesije U Subotici I Njena Revitalizacija, 1988.
[4] Aladžić Viktorija - Secesija U Subotici, 2002.
Objavljeno
2020-12-02