ANALIZA UTICAJA ZONA SA ZABRANOM PRETICANJA NA TROŠKOVE GORIVA

  • Jelena Nišić
  • Nenad Ruškić
Ključne reči: Dvotračni putevi, preticanje, vrednovanje projektnih rješenja

Apstrakt

Osnovni zadatak svakog saobraćajnog projekta jeste unapređenje uslova odvijanja saobraćaja na putnoj mreži. Na tri dionice dvotračnih puteva koje su analizirane u ovom radu, uočena je mogućnost smanjenja procenta zona sa zabranom preticanja, izmjenom horizontalne signalizacije na segmentima dionice gdje je utvrđena optimalna preticajna preglednost. U prvom dijelu rada izvršena je analiza uslova odvijanja saobraćaja na postojećoj i na novoprojektovanoj varijanti sve tri posmatrane dionice. Rezultati te analize su korišteni kao ulazni podaci za ekonomsko vrednovanje projektnog rješenja, gdje su analizirane uštede u troškovima goriva.

Reference

[1] Javno preduzeće Putevi Srbije “Priručnik za projektovanje puteva u Republici Rrbiji”, Beograd 2012.
[2] Bogdanović, V., Ruškić, N. “Kapacitet drumskih saobraćajnica”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[3] Bogdanović, V. “Vrednovanje projekata”, Priručnik sa predavanja, Novi Sad 2012.
[4] https://geosrbija.rs/
Objavljeno
2020-12-02
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo