MOTIVACIJA I KOMUNIKACIJA ZA UPRAVLJANJE TRANSPORTNIM PREDUZEĆEM

  • Petra Novaković
Ključne reči: Drumski transport, motivacija i komuni¬kacija zaposlenih

Apstrakt

Upravljanje transportnim preduzećem je složen proces sa nizom podprocesa i kadrova koji upravljaju tim procesima i sistemima, gde je neophodno da postoji motivacija i dobra komunikacija, a sve u cilju dobrog poslovanja preduzeća. Akcenat se stavlja na ulogu menadžera u unapređenju timskog rada, značaju motivacije i komunikacije i poslovnog odlučavanja zaposlenih u preduzeću.

Reference

[1] Certo,. C.; Certo, S. T. Moderni menadžment. Zagreb: MATE, 2008.
[2] Š. Čekić, I. Bošnjak, (2000). Menadžment u transportu i komunikacijama, Sarajevo i Zagreb
[3] V.Peulić,Menadzment drumskog transporta, Banja Luka, 2014.
[4] LINKgroup, 2020. Center for Career Development. Baza znanja. Stilovi vodjenja. [Online] Dostupno na: [Pristupljeno: 30.03.2020.]
Objavljeno
2020-11-28
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo